Global Media đưa ra những gói tư vấn trọn gói hợp lí nhất. Quý khách sẽ được tư vấn từ việc xây dựng ý tưởng, triển khai kịch bản, chi phí sản xuất phù hợp với mỗi đối tượng khách hàng.