HOME2024-05-09T15:37:24+07:00

OUR STORY

BEST VIDEO

WHAT MAKE WE DIFFERENT ?

Uy tín trong lĩnh vực truyền thông và quảng cáo, chúng tôi luôn phấn đấu để mang đến cho khách hàng dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

Luôn quan niệm sự tận tụy, trung thành và giữ cam kết trong doanh nghiệp là văn hóa và đạo đức. Chúng tôi mong muốn hướng tới lợi ích chính đáng của khách hàng.

Luôn lắng nghe và hỗ trợ, mang đến cho khách hàng giải pháp tối ưu nhất. Sự hài lòng khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Global Media là mục tiêu hàng đầu của công ty chúng tôi.

Luôn cố gắng tìm hiểu mong muốn và suy nghĩ của khách hàng, mong đợi trong tâm trí và mục đích thật sự khách hàng đang muốn nhắm đến.

SERVICES

Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm
Xem thêm

OUR PROJECTS

REVIEW ABOUT US

“That’s been one of my mantras — focus and simplicity. Simple can be harder than complex; you have to work hard to get your thinking clean to make it simple.”

“Đây là một trong những kim chỉ nam của tôi – tập trung và đơn giản. Đơn giản có thể khó hơn phức tạp; bạn phải làm việc chăm chỉ để làm cho suy nghĩ của bạn trở nên đơn giản. “

Ông Lương Thế Hùng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc , Công ty Cà phê Mê Trang

“I want to personally thank you for organizing the above event as everything was very well executed, no glitches and our guests were very delighted including Catherine from the Sheraton. If anyone asks, like another GM, for an Event Company I will certainly recommend your services.”

“Cá nhân tôi cảm ơn bạn đã tổ chức sự kiện trên vì mọi thứ được thực hiện rất tốt, không có trục trặc và khách của chúng tôi rất vui mừng bao gồm cả Catherine từ Sheraton. Nếu có ai hỏi, như một GM khác, cho một Công ty tổ chức sự kiện, tôi chắc chắn sẽ giới thiệu dịch vụ của công ty bạn. “

Mr. Mark Denzler - General Manager , Boton Blue Nha Trang Hotel

” Tôi rất hài lòng về đội ngũ sản xuất phim quảng cáo của Global Media. Mới đây nhất là clip giới thiệu về khu làng nghề truyền thống Cham Oisis, đó là một sản phẩm ấn tượng và chất lượng”

Ông Nguyễn Duy Vinh - Tổng giám đốc , Công ty CP Đầu tư CHAMPAGROUP

BP. MARKETING CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022 GLOBAL MEDIA, KHẢI VY GROUP

Bất động sản Danh Khôi

Sự kiện Tân Hoàng Phát

Ông LÊ HỮU HOÀNG, Phó Chủ Tịch TT Tỉnh Khánh Hòa

Event Quy Hoạch

Chị Hà Marketing Hòn Tằm, KHẢI VY GROUP

Boton Blue Hotel & Spa

NEWS

PARTNER

Go to Top