Global Media vươn tầm cao mới: Chuyển đổi mô hình thành Công ty Cổ phần Truyền thông và Giải trí Toàn Cầu

Thành lập vào năm 2016, trải qua 8 năm hình [...]