𝐀𝐠𝐞𝐧𝐜𝐲: GLOBAL MEDIA
𝐂𝐥𝐢𝐞𝐧𝐭: NUTRI N NATURE
▶️ Ngày 17 tháng 04, NUTRI N NATURE – Hệ thống kinh doanh 5G đầu tiên tại Việt Nam đã cùng với Viện Hải Dương học ký kết hợp tác chuyển giao độc quyền công nghệ tách nước NANO, áp dụng với sản phẩm rong nho SABUDO.
🤝 Global Media hân hạnh là đối tác truyền thông và tổ chức sự kiện giúp cho khách hàng đưa sản phẩm nhanh – hiệu quả và đa dạng đến đối tượng muốn hướng đến.
💎 Mục đích cuối cùng là truyền tải hình ảnh và đưa thương hiệu vươn xa đúng theo sứ mệnh của Global Media.