[CHỤP HÌNH SỰ KIỆN] GRAND OPENING CƯỜNG THỊNH LAND CHI NHÁNH CAM LÂM

------ Client: CƯỜNG THỊNH LAND Agency: Global Media ----- [...]